کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

بسمه تعالی

بخشی از اسامی مرحوم شدگان هیئت قاسم ابن الحسن (ع)


حاج تقی ملک محمد

مهدی ملک محمد

عباس شهری

رضا حجتی زاده

حاج تقی سعیدی زاده

آقا رضا فیاض

رجبعلی متقی

محمد علی متقی

حاج تقی بقولی

حاج جواد بقولی

حاج امیر رحیمی

حسن رحیمی

محمد تقی رحیمی

اسماعیل مردیها

ابوالقاسم رهروی

حاج مصطفی خرمی

حاج احمد خرمی

سید ابراهیم حسینی

حاج آقا زارع

حاج احمد وحید

حاج آقا خلدی فراز

رجبعلی غفاری

متین بخشیان

رجبعلی بخشیان

حاج رحیم سراوندی

مجید وحید(گنجی)

حاج تقی وحید(گنجی)

حاج باقر ایزدی

مهرداد صابری

حاج اصغر هادی

ابوالقاسم قربانی

اکبر روئین تن

رضا صادقی

امیر دهقان

حاج احمد صالحپور

حاج اسدالله ملک محمد

حاج سید مصطفی فیاض

علی حسن زاده

اسماعیل حسن زاده

حاج علی شمس

حسین بابائی

حاج اصغر متقی

مهدی بقولی

علیرضا بقولی

حاج حیدر زینلیان

سید ابراهیم فیاض

حسین دهقان

سیف الله ابراهیمی

حاج حسن وحید

حاج صادق نوبخت

حاج احمد نوبخت

حاج احمد اکبریان

محمد علی ملک محمد(تبال)

حاج محمد علی ملک محمد

حاج ابراهیم ملک محمد

حاج محمود قمشه ای

حاج غضنفر زارع

حاج سیف الله برنجی

حاج عبدالله میزارضائی

حاج عباس میرزارضائی

حاج عبدالله کارگر

حاج حبیب الله مهدی پور

حاج علی ملک محمد

محمود ملک محمد(برقی)

حاج مهدی شریفیان

رجبعلی علی اشرف

حسینعلی علی اشرف

فرهاد لجم اورگ