کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

جمعه 2 مهر، جلسه ویژه محرم با عنوان " پیام محرم " در حسینیه هیئت حضرت قاسم ابن الحسن برگزار گردید.